توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1009   مطالعه و تحلیلی بر سبک کوبیسم به منظور بازنمود طرح بر روی سارافون و جلیقه مبتنی بر قابلیت های هندسی
نویسندگان: مهندس سمانه رحیمی - دکتر محمدرضا باقری لری - دکتر سالار ظهوری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1010   بررسی تطبیقی اشتراکات ایران و ترکیه در زمینه سوزندوزی و ژورنال سازی آن(مطالعه موردی دوره صفویه و عثمانی)
نویسندگان: مهندس فاطمه سادات هاشمیان - مهندس گلناز رادمهر - دکتر سالار ظهوری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1124   بررسی نقوش پرده های سوزندوزی استان گلستان و کاربرد آن در طراحی پارچه
نویسندگان: فرزانه کیا - مسلم دهقانی - دکتر زینب سلطان زاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1192   مطالعه آثار گوهر تپه و ارزیابی بکارگیری البسه با نگرش به ارزش برند در خرید
نویسندگان: دکتر پیمان ولی پور - مهندس مریم سیدانلو - مهندس فاطمه آقاجانی - مهندس فدرا عقیلی
5 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1250   استفاده از نقوش گلیمهای بختیاری در طراحی پارچه
نویسندگان: مهندس سودابه حاج احمدی - دکتر افسانه قانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
6 intec12-1261   بررسی تاثیر رنگ در طراحی لباس،بازاریابی وفروش
نویسندگان: مهندس مریم شکارچی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
7 intec12-1272   مطالعه‌ی البسه به عنوان عنصری زیبایی‌شناسانه‌ در نگاره‌های منسوب به کمال‌الدین بهزاد
نویسندگان: مهندس مریم شادمانی - مهندس علی اصغر ولی‌زاده افروزی - مهندس کلثوم سلحشور
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
8 intec12-1325   تحلیل نماد و نشانه در نقوش دست بافته های اقوم ترکمن و کاربرد آن در لباس اجتماع بانوان ایران
نویسندگان: مهندس آزاده برزکار - دکتر نادیا معقولی - مهندس فاطمه آقاجانی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
9 intec12-1347   طراحی لباس کار با بهره گیری از ویژگی فتو لومینسنس
نویسندگان: مهندس اشرف مسلمان یزدی
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
10 intec12-1018   طراحی پارچه لباس کودکان با الهام از طبیعت در نقش و رنگ
نویسندگان: مهندس اکرم فرهادی کیا
5 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
11 intec12-1072   ارزیابی اثر پارامترهای دوخت بر میزان کیس خوردگی ناحیه دوخت به کمک دوربین حرارتی مادون قرمز
نویسندگان: مهندس سمیه رمضانی - دکتر سعید آجلی - دکتر محمد قانع
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
12 intec12-1119   مطالعه رفتار کششی درزهای مختلف در پارچه های تاری پودی کشسان تحت بارهای دوره ای
نویسندگان: مهندس آلاء السادات مرعشی شوشتری - دکتر فاطمه موسی زادگان - دکتر مسعود لطیفی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
13 intec12-1129   بررسی تاثیر تکرار فرایند چروک شدن بر رفتار بازگشت از چروک پارچه های پیراهنی
نویسندگان: مهندس مهرنازسادات مظفری - دکتر نازنین اعزازشهابی - دکتر فاطمه موسی زادگان
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
14 intec12-1131   بررسی تأثیر روش اتصال لایی نانوالیاف بر راحتی پوشاک سه لایه
نویسندگان: مهندس شیما غفاری هشجین - دکتر فاطمه موسی زادگان - دکتر مریم یوسف زاده
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
15 intec12-1146   تأثیر تعداد لایه‌ها و چگونگی چیدمان آن‌ها بر خاصیت عایق گرمایی در پوشاک چندلایه
نویسندگان: مهندس مریم ابوالفتحی - دکتر فاطمه موسی زادگان - دکتر نازنین اعزازشهابی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
16 intec12-1151   بررسی تأثیر طرح بافت پارچه بر روی انتخاب پوشش بیرونی بانوان
نویسندگان: مهندس فرزانه زارع بیدکی - دکتر رستم نمیرانیان - مهندس احمد جمالی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
17 intec12-1161   کاربرد آویختگی در مد لباس
نویسندگان: دکتر میرسعید حصاریان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
18 intec12-1172   تاثیر نوع دوخت و طول بخیه بر رفتار ترکیدگی درز
نویسندگان: مهندس زهرا رستگار مقدم - دکتر نازنین اعزازشهابی - دکتر فاطمه موسی زادگان
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
19 intec12-1215   بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان طراحی پارچه و لباس مقطع کارشناسی از رشته تحصیلی خود (نمونه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد- ورودی نیمسال اول 1398-1397)
نویسندگان: فرزانه فاضل نجف ابادی - دکتر سید علی مجابی
1 2 نمایش ارائه مجازی مقاله
20 intec12-1326   استخراج و بررسی پروفایل حرارتی در لباس ورزشی جهت طراحی بهینه با استفاده از دوربین حرارتی
نویسندگان: مهندس عارفه مقصودی - مهندس زهره سالمی - دکتر پدرام پیوندی - دکتر محمدصالح احمدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
21 intec12-1344   بررسی تاثیردما و سرعت فیوزینگ بر ماندگاری لایی چسب در اثر شستشو
نویسندگان: دکتر زینب سلطان زاده - دکتر رستم نمیرانیان - مهندس فرزانه محمدپور عارفی
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
22 intec12-1166   ارزیابی رفتار کیس خوردگی دوخت در پارچه های تاری پودی کشسان و غیرکشسان
نویسندگان: مهندس ریحانه کمالی - مهندس یاسمن مصباح - دکتر فاطمه موسی زادگان
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
23 intec12-1139   مطالعه تاثیر سرعت باد و اندازه پوشاک بر نرخ تهویه آن
نویسندگان: مهندس گراناز سرگلزایی - دکتر فاطمه موسی زادگان - دکتر نازنین اعزازشهابی - دکتر مسعود لطیفی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
24 intec12-1285   مطالعه تحلیلی مولفه‌های فرهنگی موثر بر تغییر الگوی پوشش بانوان در دهه اخیر (مطالعه موردی: استان مازندران)
نویسندگان: مهندس مهوش پروین - دکتر وحید محمدی - مهندس مهدی امامی قره حاجلو
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله