توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1026   ساخت غشا آبدوست پلی اتر سولفون با استفاده از افزونه پلی وینیلیدین پیرولیدون و بهینه سازی میزان آن
نویسندگان: مهندس سینا سعیدی اصل - مهندس آرش ناظم بوشهری - مهندس مه‌لقا صدوقی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1040   ساخت کیت الیاف توخالی آبگریز میوه استبرق جاذب آلودگی نفتی از سطح دریا
نویسندگان: مهندس شیما پناهی - دکتر مقداد کمالی مقدم - دکتر میثم معزی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1082   بررسی تاثیر pH بر کارائی عصاره گیاه گل یخ در حذف رنگزای آنیونی از پساب نساجی
نویسندگان: مهندس مریم مظفرجلالی - دکتر محمود حاجیانی - دکتر امین الدین حاجی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1156   بررسی خاصیت عایق حرارتی پارچه تاری-پودی با استفاده از آئروژل
نویسندگان: مهندس مرضیه عماد آبادی - مهندس شمیم رمضان زاده نمینی - دکتر محسن هادی زاده - دکتر آرزو زارع
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1305   شناسایی پارامترهای موثر بر طراحی مد و لباس سبز به جهت تولید محصولات مبتنی بر توسعه پایدار
نویسندگان: مهندس مریم مرادحسینی - دکتر وحید محمدی - دکتر احسان اکرامی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
6 intec12-1309   حذف نمک سولفات سدیم از پساب های نساجی به روش SAVMIN
نویسندگان: مهندس شیدا خیاط زاده - دکتر سید منصور بیدکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
7 intec12-1313   بررسی تاثیر نوع ماده فوتوکاتالیست پوشش داده شده روی ورق های اکریلیک بر میزان حذف رنگ از پساب نساجی
نویسندگان: مهندس مینا لقایی - دکتر مریم شرزه یی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
8 intec12-1315   بررسی تاثیر گرماژ و طول الیاف در خواص فیزیکی بی‌بافت ترلایه‌گذاری‌شده جهت کاربرد بعنوان پشتیبان غشای اسمز مستقیم
نویسندگان: مهندس فراز مشایخی - دکتر محمد کریمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
9 intec12-1349   سنتز کمپلکس Cu/PAMAM/MWCNT/rGO و بررسی عملکرد آن حسگرالکتروشیمیایی تشخیص نیترات در پساب نساجی
نویسندگان: مهندس نوید نورمحمدی - مهندس پریسا میرزایی - دکتر سید هژیر بهرامی - مهندس مهدیس نانکلی - مهندس عبدالله غلامی آکردی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
10 intec12-1088   بررسی کارایی پیل سوختی میکروبی در تصفیه پساب نساجی مصنوعی شامل دو نوع رنگزای مختلف (ری اکتیو بلو 4 و اسید رد 88 )
نویسندگان: دکتر محمد کنف چیان - دکتر بابک نوروزی - دکتر مجتبی اکبری دوگلسر
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
11 intec12-1255   عاملدار کردن غشای نازک کامپوزیتی پلی آمیدی با پلیمر دندریمری پلی آمیدوآمین
نویسندگان: مهندس نگار صالحی بیدختی - مهندس پگاه اسدی فرد - دکتر سمیه اکبری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله