توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1005   رنگرزی سبز الیاف پشم با روناس در حضور مخلوط دندانه های طبیعی
نویسندگان: دکتر مژگان حسین نژاد - دکتر کمال الدین قرنجیگ
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1020   ثبات رنگزاهای طبیعی بر روی کالای پنبه ای اصلاح شده با بتاسایکلودکسترین
نویسندگان: دکتر سامرا سلیم پور ابکنار
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1027   همزمانی رنگرزی کالای پنبه ای با رنگزای مستقیم با سنتز نانو ذرات اکسید روی
نویسندگان: مهندس غزاله مسعودی - مهندس متینه فرجی - دکتر مجید منتظر
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1041   کاربرد شبکه عصبی بیولوژیکی ، الگوریتم های تکاملی و فرا ابتکاری درکاهش رنگ تصویر جهت چاپ پارچه
نویسندگان: مهندس مصطفی حبیبی نجفی
3 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1059   ارزیابی فنی هدهای جدید چاپگرهای دیجیتال چاپ منسوجات
نویسندگان: مهندس سمیرا موحدی - دکتر محمدرضا بابائی
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
6 intec12-1070   مقایسه ی خواص رنگی و رطوبت پذیری نخ پشمی رنگرزی شده با روناس، به روش فراصوت و روش متداول
نویسندگان: دکتر سیدمحمود طباطبایی - مهندس مرضیه رضایی - مهندس سمیه میرنژاد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
7 intec12-1076   رنگرزی الیاف پشمی با رنگزای طبیعی استخراج شده از گیاه کاسنی
نویسندگان: دکتر مجید طهرانی - مهندس یحیی بایگان - دکتر فاطمه شاهمرادی
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
8 intec12-1130   رنگرزی الیاف پشم و ابریشم با رنگ استخراج شده از رنگزای طبیعی سماق با استفاده از دندانه ها و اسیدهای مختلف
نویسندگان: دکتر مجید طهرانی - مهندس فرینام مرادی چهرازی - مهندس سمیه مسعودی فرد
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
9 intec12-1142   بررسی فرایند سفیدگری لیف برگی یوکا با استفاده از طراحی آزمایش تاگوچی
نویسندگان: مهندس احسان کریمی - دکتر مقداد کمالی مقدم
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
10 intec12-1152   بررسی رفتار کاسه انداختن پارچه های سلولزی چاپ شده با روناس و آلجینات سدیم
نویسندگان: دکتر ابوالفضل زارع - مهندس حامده رحیم نژاد - مهندس ساجده رحیم نژاد
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
11 intec12-1171   بررسی و معرفی روشهای تجربی و علمی جهت مقایسه صابونهای پخت و سفیدگری پنبه
نویسندگان: مهندس لیلا نوری - مهندس احسان دهنوی - آیلار عریف - فاطمه ظهوری
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
12 intec12-1178   قلمکار ابریشم زیست پایدار با رنگ و دندانه طبیعی
نویسندگان: مهندس سمیرا صفری پرنی - دکتر اکرم ابراهیم بیگی چیمه
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
13 intec12-1196   بهبود ثبات شست و شویی نخ پشمی رنگرزی شده با رنگرای طبیعی پن
نویسندگان: دکتر زهرا احمدی - مهندس وحید همتی فارسانی - دکتر مجید طهرانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
14 intec12-1205   بهبود خواص رنگرزی ماده رنگزای طبیعی گل ریواس بر روی پارچه نایلون با استفاده از ترکیب β-سیکلودکسترین
نویسندگان: دکتر موسی صادقی کیاخانی
2 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
15 intec12-1217   بررسی فرآیند استخراج و رنگرزی نخ پشمی با رنگزای طبیعی پوست درخت کنار
نویسندگان: دکتر موسی صادقی کیاخانی - مهندس سمیه میرنژاد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
16 intec12-1231   مطالعه چاپ پارچه های ویسکوز با غلظت دهنده های طبیعی مختلف و رنگزای زردچوبه
نویسندگان: دکتر ابوالفضل زارع - مهندس ساجده رحیم نژاد - مهندس حامده رحیم نژاد
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
17 intec12-1235   بررسی خواص رنگرزی و اثر دندانه بر مشخصه های رنگی نخ ابریشمی رنگرزی شده با ریشه گیاه ریوند چینی
نویسندگان: مهندس الهام شرعی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
18 intec12-1237   استفاده از برگهای گیاه گزنه بعنوان افزایش دهنده ثبات وخاصیت ضد میکروبی الیاف ابریشم در رنگرزی با پوست انار
نویسندگان: مهندس سودابه حاج احمدی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
19 intec12-1239   بررسی خواص ضد باکتری رنگ طبیعی حاصل از گیاه رزماری برروی الیاف پشم
نویسندگان: مهندس سودابه حاج احمدی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
20 intec12-1267   عصاره گیری و رنگرزی الیاف ابریشمی با رنگزای ریوند روسی
نویسندگان: مهندس مژگان مولائی اردکانی - دکتر احمد اکبری
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
21 intec12-1311   بررسی شید رنگی ایجاد شده از مخلوط حنا و دیگر ترکیبات گیاهی بر روی الیاف پشم
نویسندگان: مهندس فاطمه میرجلیلی - دکتر مریم شرزه یی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
22 intec12-1319   بهبود رنگ پذیری پارچه پنبه‌ای با رنگزاهای طبیعی به کمک پلاسمای DBD و کیتوسان
نویسندگان: مهندس پروین رفیعی - دکتر محمد خواجه مهریزی - دکتر مهدی شریفیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
23 intec12-1098   ارتباط بین اندازه ذره و اثر ماده عمق دهنده بر روی پارچه پلی استر رنگزری شده
نویسندگان: مهندس فهیمه قیصر - دکتر مهدی صفی - دکتر بهزاد شیرکوند
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
24 intec12-1260   بررسی تغییرات رنگی در پارچه پوشش‌داده شده با پلی یورتان پراکنش‌شونده در آب
نویسندگان: دکتر بهزاد شیرکوند هداوند - دکتر مهدی صفی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
25 intec12-1302   تأثیر تکمیل پلاسما روی خواص کاربردی پارچه ابریشمی
نویسندگان: دکتر ثریا مقدمی فر
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
26 intec12-1039   تأثیر عملیات تکمیل بر بازگشت از چروک و سرش دوخت در پوشاک
نویسندگان: مهندس نازنین رحمتی - مهندس صدف رجب نیا ویشکائی - دکتر فاطمه موسی زادگان - دکتر ناهید همتی نژاد
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
27 intec12-1125   مقایسه عملکرد رنگی نمایشگرهای LCD و CRT: بررسی نویز، نقطه سفید و خطی بودن
نویسندگان: دکتر مهدی صفی - مهندس سیده فرخ حسینی شکرآبی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
28 intec12-1276   بررسی خواص دفع آب و روغن و ضد لک بلانکت‌ لیفی ایروژلی
نویسندگان: مهندس امیر شاهپسندی - دکتر زهرا طالبی - مهندس نگار حبیبی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
29 intec12-1061   معیار اختلاف رنگ برای نمونه های با اختلاف رنگ بزرگ
نویسندگان: مهندس سعیده عباسی - دکتر محمد امانی تهران - دکتر مارک دی. فیرچایلد
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
30 intec12-1180   بررسی پارامترهای مؤثر بر رنگرزی نخ ابریشمی با رنگزای طبیعی حاصل از گیاه افسنتین
نویسندگان: مهندس افسانه نجیبی - دکتر احمد اکبری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله