توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1321   بررسی و اولویت بندی عوامل تعامل پذیری بین اعضاء زنجیره تأمین تولید پارچه های گردباف
نویسندگان: دکتر محمد احسان مومنی هروی - مهندس امیررضا مومنی هروی - دکتر سعید خیاط مقدم - دکتر رامین عبقری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1144   بررسی رفتار خرید مشتریان پوشاک چرمی در برابر متغیرهای محیطی فروشگاه
نویسندگان: دکتر رضا قاسمی یقین - مهندس سارا زمردی مقدم
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1197   بالانس خط مونتاژ با استفاده از یک روش ابتکاری در یک کارخانه پوشاک
نویسندگان: مهندس فرشته خسروی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1170   طراحی یک مدل شبیه‌ساز سیستم ریسندگی چرخانه‌ای جهت بررسی میزان عیوب نخ
نویسندگان: دکتر محمد صالح اولیاء - مهندس مهسا سرداری محولاتی - دکتر عماد اولیاء
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1030   اندازه گیری تاب نخ ماشین رینگ با استفاده از پردازش تصویر
نویسندگان: حامد کاوه یزدی - سید عباس میرجلیلی
1 0 ن��ایش ارائه مجازی مقاله