توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1350   تولید اوزون به روش الکتروشیمیائی و رنگبری پساب نساجی
نویسندگان: محمد کریمی - دکتر سید منصور بیدکی - دکتر علی بنویدی - دکتر محمد علی کریمی زارچی
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1352   اصلاح سطحی جاذب ارزانقیمت فلدسپار با استفاده از سطح فعالهای کاتیونی برای حذف رنگزای آنیونی Acid Red 2 C.I.
نویسندگان: دکتر لیلا میوه ای - حسین کتابی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1177   نقش بستر بر جذب صوت قالی
نویسندگان: مهندس طوبی اردکانی - دکتر علی اصغز علمداری - دکتر مرتضی ودود
2 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1335   تجزیه‌وتحلیل طیف‌سنجی فوتوالکترون اشعه ایکس هالویزیت اصلاح‌شده با استفاده از ترکیبات درختسانی گروه آمین انتهایی به‌منظور حذف رنگزای قرمز اسیدی 1
نویسندگان: محمد حسن کنعانی جزی - سمیه اکبری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1221   حذف رنگزای بازیک آبی از پساب رنگرزی توسط جاذب پوست انار- بررسی ایزوترم جذب
نویسندگان: مهندس مهدی سوهانگیر - دکتر سید منصور بیدکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله