توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1117   بررسی آماری استحکام کششی بریدهای هیبریدی
نویسندگان: مهندس غزل غمخوار - دکتر مجید صفر جوهری
2 2 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1022   روشی نوین برای ارزیابی همسانگردی رفتار کششی پارچه‌های حلقوی تاری سوراخ‌دار با کاربرد مش جراحی
نویسندگان: مهندس ملیکا بادین دهش - دکتر آزیتا آسایش - دکتر علی اصغر اصغریان جدی
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1033   بررسی اثر یکپارچکی بر ثابت‌های سفتی ساختار ساندویچی با هسته موج‌دار
نویسندگان: مهندس حمید عابدزاده عطار - دکتر محمد ذره‌بینی - دکتر حسین حسنی - دکتر جلیل رضایی‌پژند
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1102   نخ آگزتیک مارپیچ با دو مغزی; ساختاری نوین برای طراحی نخ‌های آگزتیک
نویسندگان: مهندس میلاد رازبین - دکتر علی اصغر اصغریان جدی - دکتر مصطفی جمشیدی اوانکی - دکتر هادی دبیریان
1 3 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1104   روشی نوین برای اندازه‌گیری ضریب پواسون پارچه‌های تخت
نویسندگان: مهندس محدثه رمضانپور - مهندس میلاد رازبین
1 2 نمایش ارائه مجازی مقاله