توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1199   تاثیر نوع دوپانت در تعیین محدوده رنگی ایجاد شده در لایه الکتروکرومیک پلی‌پیرول
نویسندگان: دکتر مریم بیات - دکتر حسین ایزدان - دکتر کارلوس آلمان - دکتر فرانسسک استرانی - دکتر داریوش سمنانی - دکتر محمد دیناری - دکتر گنزالو گویرادو
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1086   ارزیابی تجربی عملکرد فشاری هسته های خرپایی کامپوزیتی شیشه/اپوکسی
نویسندگان: مهندس توحید دستان - دکتر محمد شیخ زاده - دکتر رضا جعفری ندوشن
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1137   پیشبینی رفتار الاستیک کامپوزیت تقویت شده با پارچه تاری‌پودی سه‌بعدی جوت/اپوکسی با مدلسازی اجزاء محدود چند مقیاسی
نویسندگان: مهندس امیرمحمد کردیان - دکتر محمد شیخ زاده - دکتر توحید دستان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1028   بررسی تاثیر پارامترهای ساختاری پارچه و نوع المنت بر رفتار حرارتی در پارچه‌های گرمازای سه لایه تاری پودی
نویسندگان: مهندس آرش ناظم بوشهری - دکتر نازنین اعزاز شهابی - دکتر محمد امانی تهران
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1014   مقایسه ی رفتار زانویی های کامپوزیتی منسوجی یکپارچه و غیریکپارچه تحت فشار هیدرواستاتیکی
نویسندگان: مهندس مریم زینیوندمجرد - دکتر هادی دبیریان - دکتر امیرمسعود رضادوست - دکتر هوشنگ نصرتی
3 1 نمایش ارائه مجازی مقاله