توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1160   ارزیابی تاثیر خواص نخ بر روی قابلیت نفوذپذیری هوا و انتقال رطوبت در لباس
نویسندگان: دکتر میرسعید حصاریان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1286   ارائه یک روش جدید ترسیم آنلاین الگوی لباس بانوان با استفاده از سیستم درجه‌بندی کامپیوتری
نویسندگان: مهندس مریم کُردی - دکتر وحید محمدی - مهندس مهدی امامی قره‌حاجلو
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1015   عوامل مؤثر در انتخاب نقش‌مایه‌های تی‌شرت جوانان در استان مازندران
نویسندگان: دکتر مریم مونسی سرخه - مهندس کلثوم سلحشور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1337   تحلیلی بر نقوش لباس و پارچه های دوران صفویه برای چاپ روسری
نویسندگان: مهندس هاجر شریفی - دکتر محمدرضا نعیمی راد - دکتر وحید بابااحمدی - مهندس زهرا سلیمی
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1340   تحلیل و بررسی نماد مار در طراحی لباس ویژه جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
نویسندگان: مهندس فاطمه آقاجانی - دکتر جواد نوری - دکتر مهران نوری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله