توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1206   به کارگیری داده کاوی فازی برای سایزبندی پوشاک بالاتنه ی مردانه
نویسندگان: مهندس مهدی صحرائی - دکتر محمدرضا بابائی - دکتر محمد امانی تهرانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1114   بررسی تاثیر عملیات فیوزینگ بر رفتار افت تنش پارچه‌های فاستونی
نویسندگان: مهندس شایان ابریشمی - دکتر نازنین اعزازشهابی - دکتر فاطمه موسی زادگان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1330   مطالعه نقوش دست بافته های متکازین بهشهر و کاربرد آن در طراحی لباس اجتماع بانوان
نویسندگان: مهندس فاطمه آقاجانی - دکتر جواد نوری - دکتر پیمان ولیپور
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1079   آسیب شناسی لباس کار ماموران نظافت شهرداری (با تاکید بر ماموران نظافت پنج منطقه شهر نجف آباد)
نویسندگان: مهندس فروغ درستی - دکتر زهرا فنایی - دکتر سید علی مجابی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1068   ارزیابی رفتار افت تنش نخ‌های دوخت
نویسندگان: مهندس شایان ابریشمی - دکتر فاطمه موسی زادگان - دکتر نازنین اعزازشهابی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله