توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1296   بررسی خواص شیمیایی و فیزیکی نانوالیاف الکتروریسی شده لیگنین/پلی اتیلن اکسید و تثبیت حرارتی آن
نویسندگان: علی فراهانی - سمیه اکبری - عرفان علی پور فلاح رودبنه
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1021   اثر تعداد گروههای انتهایی بر فرآیند تولید و خواص نخ تایر نایلون 66
نویسندگان: مهندس احمد صالحی - حسین صنعان - نوشین تقیلی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1094   الکتروریسی و بررسی عوامل تاثیرگذار بر ریخت شناسی غشاهای نانوالیافی تفلون /پلی وینیل الکل
نویسندگان: دکتر جواد یکرنگ - کوثر یوسفی - دکتر میثم معزی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1169   بررسی جذب Cr(VI) با غشاء نانو لیفی پلی‌اکریلونیتریل-نانو ذرات سیلیکا اصلاح‌شده
نویسندگان: مهندس سمانه گفتاری - دکتر سمیه اکبری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1201   بررسی ارتباط بین نیروی جمع شدگی و مورفولوژی رسن تایر ترکیبی
نویسندگان: مهندس زهرا مهدوی پور - دکتر محمد کریمی - مهندس سید انور حسینی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله