توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1304   مطالعه تاثیر شکل منافذ پارچه های تاری پودی بر جریان هوا با روش دینامیک سیالات محاسباتی
نویسندگان: مهندس سحر ربیعی - مهندس زهرا دهقان - دکتر علی اصغر علمدار یزدی
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1107   روش جدید آزمون کشش پارچه در تمام جهات
نویسندگان: دکتر سعید ثناگو - دکتر علی اصغر اصغریان جدی - دکتر مهدی کمالی دولت آبادی - دکتر هادی دبیریان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1266   شبیه سازی سه بعدی بافت حلقوی تاری زنجیری با استفاده از پردازش تصویر
نویسندگان: مهندس سحر ربیعی - دکتر محمدصالح احمدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1277   تحلیل نیروهای وارده بر سوزن طراحی مخمل بی بافت در شرایط شبه استاتیکی ناشی از تغییر پارامترهای هندسی
نویسندگان: دکتر حسن مشروطه - دکتر سید عباس میرجلیلی - مهندس فرزاد نادرپور - مهندس زهرا دهقان بنادکی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1108   طراحی و ساخت سامانه اندازه‌گیری سرعت تغذیه نخ در ماشین آلات گردباف
نویسندگان: دکتر محمد احسان مومنی هروی - دکتر حمیدرضا کوشا
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله