توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1291   مدل منطق فازی برای پیش بینی قطر سوراخ شدگی دینامیکی ژئوتکستایل های منسوج نبافته سوزن زنی و کالندرشده
نویسندگان: مهندس زهرا حاج حسینی - مهندس زهرا دهقان بنادکی - دکتر محمد صالح احمدی - دکتر حسن مشروطه - دکتر محسن هادیزاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1035   پیش بینی خصوصیات آکوستیک منسوج بی بافت با استفاده از مدل جانسون-چمپکس-آلارد و روش پرتونگاری مقطعی رایانه ای
نویسندگان: دکتر پرهام سلطانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1032   تأثیر شکل قالب بر قابلیت شکل‌پذیری پارچه‌های دو شانه استاندارد حلقوی‌تاری
نویسندگان: مهندس شیوا آقازاده - دکتر علی‌اصغر اصغریان جدی - دکتر میررضا طاهری اطاقسرا
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1281   تأثیر پارامترهای ساختاری منسوج، سرعت اعمال نیرو و ابعاد نمونه بر مدول الاستیسیته و نسبت پوآسون منسوج بی‌بافت سوزن‌زنی‌شده
نویسندگان: مهندس مریم سالاری نسب جوزمی - دکتر عماد اولیاء - دکتر حسن مشروطه
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1185   بررسی تأثیر تخلخل و آرایش یافتگی الیاف بر نفوذپذیری هوای منسوجات بی بافت با استفاده از روش آزمایشگاهی و دینامیک سیالات محاسباتی
نویسندگان: مهندس کیوان نادری - دکتر پرهام سلطانی - مهندس متین نادری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله