توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1101   تکمیل سلولز میکروبی به روش سنتز در محل نانو ذرات مس جهت حصول ضد میکروبی
نویسندگان: مهندس حکیمه نگارش - دکتر مجید منتظر - دکتر مهناز محمودی راد - مهندس ترانه عباسی
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1128   تولید سلولزمیکروبی دارورسان جهت رهایش آربوتین
نویسندگان: مهندس نگار هنرآمیزفهیم - دکتر مجید منتظر - دکتر مهناز محمودی راد - دکتر ناهید همتی نژاد
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1194   بررسی خواص جذب آب منسوج پلی استری پوشش داده با نانوساختار ایروژل سلولزی
نویسندگان: مهندس پریسا صادقی - دکتر زهرا طالبی - دکتر علیرضا علافچیان
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1230   توسعه داربست‌ سه‌بعدی الکتروریسی شده پلییورتان برای مهندسی بافت‌ اندامهای لوله‌ای
نویسندگان: مهندس نجمه دهقان منشادی - دکتر سعید فتاحی - دکتر محسن هادیزاده - دکتر سید محمد مشتاقیون - دکتر حبیب نیکوکار
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1252   تولید وب نانوکامپوزیتی نانو الیافی پلی اکریلونیتریل/نانولوله های کربنی با استفاده از روش الکتروریسی جهت استفاده در تصفیه آب خاکستری
نویسندگان: مهندس ابوالفضل محمودی گوری - دکتر محمدعلی توانایی - دکتر محمد خواجه مهریزی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
6 intec12-1339   بررسی تاثیر پل ارتباطی سطح فعالهای دوقلوی کاتیونی بر مورفولوژی نانوساختارهای طلا
نویسندگان: دکتر لیلا میوه ای - مهندس عسل بهادری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله