توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1118   تاثیر نانو الیاف شیشه بر روی چقرمگی شکست مود اول در کامپوزیت های شیشه/ اپوکسی
نویسندگان: دکتر سید جلال الدین نجفی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1141   طراحی و ساخت راکتور فتوکاتالیستی مداوم مبتنی بر نخ پیوسته نانولیفی کامپوزیتی
نویسندگان: مهندس بهاره مسیب زاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1226   تهیه نانوهیدروژل کاتیونیک و بررسی کاربرد آن در تثبیت آنزیم سلولاز
نویسندگان: مهندس افسانه زارعی - دکتر فرزانه علی حسینی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1167   بررسی خواص استحکامی لایه نانولیفی دارای اتصالات بین الیاف
نویسندگان: مهندس پریا اردلانی - دکتر مریم یوسف زاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1034   بررسی خواص فیزیکوشیمیایی نانوالیاف الکتروریسی شده هیبریدی پلی کاپرولاکتون/ژلاتین جهت مهندسی بافت
نویسندگان: مهندس مهدیه دهقان - دکتر محمد خواجه مهریزی - دکتر حبیب نیکوکار
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله