توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1316   استفاده از پساب تصفیه شده برای فرآیند پخت و سفیدگری کالای پنبه‌ای و بررسی عملکرد آن در مقایسه با مرجع
نویسندگان: مهندس زهره محمدی یزنی - دکتر محمد کریمی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1153   بررسی خواص پارچه های پنبه ای چاپ شده با رنگزای روناس و غلظت دهنده های طبیعی
نویسندگان: دکتر ابوالفضل زارع - مهندس ساجده رحیم نژاد - مهندس حامده رحیم نژاد
2 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1328   امکان شستشوی آسان البسه پشمی به کمک فرآیند فلس‌زدایی توسط حلال‌های سبز
نویسندگان: دکتر بهمن بوستانی - دکتر سید منصور بیدکی - دکتر سعید فتاحی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1149   تولید پارچه ابر جاذب پنبه ای با خاصیت فتوکاتالیستی به وسیله سنتز در محل هیدروژل نشاسته/ منگنز دی اکسید
نویسندگان: مهندس مهدیه عبدالهی موقر - مهندس پگاه صراف - دکتر مجید منتظر
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1245   تأثیر پلاسمای سرد و کیتوسان بر روی پارچه اکریلیک رنگرزی شده با رنگ مستقیم
نویسندگان: دکتر محمد خواجه مهریزی - مهندس محبوبه اسماعیلی - مهندس زهرا شاهی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله