توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1320   استفاده از محلول پلیمری پلی‌وینیل‌الکل و اوره‌کندانس/اوره در خمیر چاپ
نویسندگان: مهندس فاطمه مهدیه - دکتر مریم شرزه‌یی
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1262   مقایسه مشاهده کنندگان حرفه ای و غیرحرفه ای در ارزیابی چشمی ثبات نوری
نویسندگان: مهندس سمانه کرمی - دکتر حسین ایزدان - دکتر علی زینل همدانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1164   تکمیل پارچه پنبه ای با استفاده از هیدروژل ابریشم و عصاره گیاهی بابونه
نویسندگان: مهندس نسرین رحمتی - دکتر نیلوفر اصلاحی - دکتر ابوسعید رشیدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1207   تکمیل پلی استر با گرافیت کربن نیترید و بررسی خواص فتوکاتالیستی آن
نویسندگان: مهندس فاطمه قرهی - دکتر مجید منتظر - دکتر مریم یوسف زاده
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1244   بررسی فرمولاسیون و خواص چاپی مواد رنگزای دیسپرس آبی مورد استفاده در چاپ تصعیدی جوهرافشان
نویسندگان: مهندس پروانه فرضی خواجه ایم - دکتر مجتبی جلیلی - دکتر مهدی قهاری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله