توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1065   مروری بر تلاش های انجام شده برای تولید چرم مصنوعی
نویسندگان: مهندس مهران افراشی - دکتر داریوش سمنانی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1203   ارزیابی و مقایسه وضعیت تبلیغات فرش دستباف و کفپوش های ماشینی از دید شرکت کنندگان نمایشگاه های شهریور 98
نویسندگان: دکتر زهرا احمدی - مهندس فاطمه سلگی
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1246   اثر کاربرد دندانه های گیاهی در تغییر ظاهر خودرنگ کالای پشمی
نویسندگان: دکتر راضیه جعفری - دکتر کمال الدین قرنجیگ
1 2 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1251   بررسی و مقایسه خواص نخهای پشمی دوک ریس رنگ شده با برخی رنگزاهای گیاهی
نویسندگان: دکتر سید محمود طباطبایی - مهندس سید صادق ابوالحسنی - دکتر سید علی مجابی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1258   مطالعه گونه ای خاص از قالی سلیمان و رنگهای جادویی زمینه
نویسندگان: دکتر آزاده پشوتنی زاده
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
6 intec12-1284   تحلیل رفتار فشارپذیری فرش ماشینی پرزبریده با نخهای خاب پلی‌پروپیلن تثبیت شده قبل و بعد از آزمون شبیه ساز راه‌رفتن (تتراپاد)
نویسندگان: مهندس زهرا آرزومقدم - دکتر سعید شیخ زاده نجار - دکتر سید محمد عترتی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
7 intec12-1301   ارائۀ سیستم کمک طراحی جهت تغییر ابعاد نقشۀ فرش با استفاده از پردازش تصویر
نویسندگان: مهندس سرور السادات دشمن فنا یزدی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله