توجه ! این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
ارائه مجازی مقاله
# کد مقاله عنوان مقاله فایل ها نظرات
1 intec12-1007   مدل قایق،یک مدل نوین و کاربردی برای مدیریت داخلی کارخانجات صنعتی
نویسندگان: مهندس رضا ابوالحسنی
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
2 intec12-1013   استفاده از آنالیز آماری در.بررسی خواص مکانیکی نخ های پلی استر سیستم جت هوا
نویسندگان: دکتر الهام نقاش زرگر
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
3 intec12-1093   شناسایی و اولویت‌بندی ریسک‌های تأمین الیاف پنبه در صنعت ریسندگی با توجه به معیارهای پایداری
نویسندگان: مهندس سیدمحمدصادق بطحائی - دکتر محمد امانی تهران - دکتر رضا قاسمی یقین
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
4 intec12-1099   برخی نکات کلیدی در مدیریت تولید
نویسندگان: مهندس سیدرحیم شکوری
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
5 intec12-1150   طراحی مدلی پادشکننده برای مدیریت کیفیت استراتژیک (مورد مطالعه: صنایع منتخب نساجی)
نویسندگان: دکتر پیمان خداپرست - دکتر محسن هادی زاده - دکتر محمدباقر فخرزاد - دکتر احمدرضا قاسمی
3 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
6 intec12-1223   رتبه بندی عوامل انگیزشی مؤثربر بهره وری نیروی انسانی در صنایع نساجی
نویسندگان: مهندس الهام سادات هاشمی - دکتر مهدی ورسه ای - دکتر ابوسعید رشیدی
1 1 نمایش ارائه مجازی مقاله
7 intec12-1229   بررسی تاثیر طرح بافت و نمره ی نخ بر آویزش پارچه های تاری و پودی
نویسندگان: مهندس مهدی صحرائی - دکتر هادی دبیریان - دکتر مجید امین نیری
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
8 intec12-1253   تشخیص خواص ظاهری رشته ها بر مبنای اندازه گیری ارتعاش با استفاده از پردازش ویدیو
نویسندگان: مهندس مینا عمادی - دکتر پدرام پیوندی - دکتر محمدعلی توانایی - دکتر محمدمهدی جلیلی
2 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
9 intec12-1307   تعیین مطلوب‌ترین ظرفیت کارخانه برای متعادل شدن خط تولید در صنعت پوشاک (مطالعه کت مردانه)
نویسندگان: مهندس نارگل فریبرزیان طهرانی - عبدالحسین صادقی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
10 intec12-1345   مدیریت زنجیره ارزش در کارخانجات چرم مصنوعی
نویسندگان: مهندس هانیه مختاری - دکتر زینب سلطان زاده
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
11 intec12-1354   بررسی تأثیر تراکم دوخت بر رفتار لغزش دوخت البسه ورزشی تحت بارگذاری سیکلی
نویسندگان: مهندس مریم دهقانی محمودآبادی - دکتر رستم نمیرانیان
1 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
12 intec12-1138   تحلیل توصیفی مدارک علمی منتشر شده ایران در حوزه مهندسی نساجی در پایگاه اطلاعات علمی وب-آوساینس (2019 -2000)
نویسندگان: دکتر مهدی حسن زاده - دکتر اسماعیل مصطفوی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله
13 intec12-1143   ارائه یک مدل بهینه‌سازی ریاضی چند هدفه فازی در زنجیره تامین صنعت پوشاک
نویسندگان: مهندس فاطمه درویشی - دکتر رضا قاسمی یقین - دکتر عبدالحسین صادقی
0 0 نمایش ارائه مجازی مقاله